PTG

ptg geeft advies projectmanagement

terug naar overzicht

Bij huisvestingsprojecten in de gezondheidszorg is excellent en innovatief projectmanagement een vereiste. De doorgaans grote en complexe projecten vragen naast zorginhoudelijke en technische kennis ook om het zorgvuldig om kunnen gaan met verschillende in- en externe stakeholders en belangen. Bovendien is in de gezondheidszorg elke vraag uniek en onderhevig aan een steeds veranderend speelveld.

In nauwe samenwerking met de raden van bestuur en directies van zorginstellingen besturen we het project. Wij zien het als een uitdaging om binnen de op voorhand opgestelde kaders op het gebied van kwaliteit, organisatie, tijd en budget het project te realiseren en onze opdrachtgever verder te brengen.

Het projectmanagement van ptg advies kenmerkt zich door:

  • jarenlange ervaring met en ruime kennis over zorginstellingen en haar vastgoed;
  • adequaat, strategisch en tactisch mee te bewegen met de (veranderende) belangen en omgeving van onze opdrachtgever;
  • projectteamleden te motiveren en inspireren door oprecht betrokken te zijn;
  • waar nodig snel te schakelen tussen procesmanagement en zorgprogrammering.