Projectmanagement

In de zorg en het onderwijs spelen vaak grote en complexe vastgoedprojecten. Naast het managen van uw project hebben we oog voor uw omgeving, de organisatie daaromheen en alle verschillende belangen. We gaan daar adequaat, strategisch en tactisch mee om. En managen uw project binnen de kaders voor kwaliteit, organisatie, tijd en budget. 

Maatwerk
Elk project is anders. De principes van projectmanagementmethodes, zoals Prince2, projectmatig creëren en LEAN, passen we daarom geheel op maat toe. We monitoren continu of we koers houden en onze aanpak past bij uw organisatie en ambities. We zijn alert op projectontwikkelingen en anticiperen op uitdagingen. 

Transparant zijn
Tijdens het traject sturen we onder meer op tijd, kwaliteit, financiën, communicatie, risico’s en omgeving. Daarbij houden we altijd de zakelijke en menselijke kant van uw project in het vizier. Onze flexibele en transparante houding maakt dat we makkelijk aanspreekbaar zijn. Samen met u voelen we ons ‘eigenaar’ en verantwoordelijk voor het resultaat.

expertise