Ziekenhuizen

Dynamische ziekenhuisomgeving
Ziekenhuizen bewegen dynamisch mee op omvangrijke ontwikkelingen. Denk aan samenwerken in de ketens, medische technologie, zorginnovatie, veranderende financiële kaders en nieuwe wet- en regelgeving. Wij denken mee over elke verandering binnen uw organisatie en ontwikkelen samen toekomstbestendige plannen. Ook geven we vorm aan samenwerkingsmogelijkheden tussen ziekenhuizen onderling en met andere zorgverleners. 

Van initiatief tot ingebruikname
Van begin tot eind programmeren, ontwikkelen en managen we uw zorgproject. We adviseren onder meer over visie- en beleidvorming, innovatieve werkprocessen, programma’s van eisen en business cases. Maar ook over ontwerp- en organisatieontwikkeling, kosten en financiering, grondtransacties en aanbestedingen. Al onze expertise over bedrijfsvoering en huisvesting komt hier samen.

Verbinden en bewegen
We weten hoe ziekenhuizen opereren en verbinden bedrijfsvoering en huisvesting aan elkaar. Voor architecten, adviseurs, aannemers, gemeenten en alle ziekenhuisvertegenwoordigers zijn we een belangrijke gesprekspartner. Zo brengen we uw project in beweging en zorgen we dat u de juiste keuzes kunt maken.  

referentieprojecten

markten