Onderwijs en onderzoek

Wij kennen de wereld van onderwijs en onderzoek. En weten wat er speelt op alle niveaus, ook strategisch. Met deze kennis en ervaring realiseren we toekomstbestendige huisvesting. Zelfs in een voortdurend veranderende omgeving.

Inspelen op een veranderende omgeving
Behoeften in het onderwijs variëren. Voor universiteiten is bijvoorbeeld de campus belangrijk als ontmoetingsplaats. Terwijl het hoger onderwijs meer ruimte wil bieden aan onderzoek en valorisatie. Bij het middelbaar beroepsonderwijs is juist de behoefte aan leerwerkplaatsen groot. Samen met onderwijsinstellingen, medewerkers, studenten en andere onderwijspartners werken we aan visies voor de toekomst. Samen formuleren we uitgangspunten voor efficiënte, slimme, inspirerende en duurzame gebouwen en campussen.

Wensen van de gebruikers
We houden ons onder meer bezig met strategische huisvestingsvraagstukken en het ontwikkelen van projecten. Ook brengen we advies uit en sturen we op prestaties, risico’s en kosten. Door alle uitgangspunten en prioriteiten helder te krijgen, brengen we de gewenste bezetting en benutting van een onderwijsgebouw in kaart. We stemmen beheer en onderhoud goed af op de strategie. En halen alles uit de samenwerking met gebruikers en omgevingspartijen. We leveren maatwerk en benaderen elk huisvestingsvraagstuk vanuit de gebruiker. Deze aanpak zit in ons dna. 

referentieprojecten

markten