Strategisch adviseren

Continue veranderingen, specifieke huisvestingsbehoeften en hoge ambities voor duurzaamheid kenmerken de dynamiek van het vastgoed in zorg en onderwijs. In combinatie met beperkte financiële middelen leidt dit tot grote uitdagingen op korte en lange termijn. Wij weten wat er op u en uw organisatie afkomt en welke afwegingen en keuzes u moet maken. Deze inzichten zetten wij met een vooruitziende en pragmatische blik om in toekomstbestendige strategische keuzes. 

Visie op de toekomst
Onze focus ligt volledig op zorg en onderwijs. We zien hoe werkwijzen veranderen. Net als de verwachtingen van studenten, patiënten en medewerkers. Maar ook wat de invloed is van technologie, wijzigende regelgeving en landelijke ontwikkelingen. Wij vertalen die met u in een duidelijke toekomstvisie, gaan gesprekken aan binnen uw organisatie, prikkelen en reflecteren. U bepaalt met uw organisatie de koers. Wij stellen kritische vragen, geven advies en begeleiden u tijdens het proces.

Strategisch vastgoedvisie
Wij vertalen uw bedrijfsvisie naar een strategische vastgoedvisie. De interactie tussen mens, processen, technologie en huisvesting staat daarin centraal. Met flexibiliteit en duurzaamheid als hoogste prioriteit. We rekenen verschillende scenario’s door en zetten deze uit in de tijd op basis van haalbaar- en betaalbaarheid. De strategische vastgoedvisie voor uw organisatie is daarmee in lijn met uw interne en externe koers. De visie waarmee u direct aan de slag kunt én die u een duidelijke koers biedt voor de langere termijn. 

expertise