Ontwikkelen van projecten

Zorg- en onderwijsorganisaties veranderen continu. Huisvesting beweegt op al die veranderingen en uitdagingen mee. Om een bouwproject in ontwikkeling te brengen, starten wij met het inrichten van alle processen. We verplaatsen ons in uw drijfveren, belangen en ambities en doorgronden hoe uw organisatie in elkaar steekt. Wij staan naast u en trekken samen op. Onze kennis over zorg en onderwijs is daarin een belangrijke meerwaarde.

Spin in het web
Als spin in het web kijken we samen met u welke interne en externe processen er spelen en hoe we deze inrichten en invullen. We houden ons onder meer bezig met haalbaarheidsstudies, grondaankoop en contractering, bieden juridische begeleiding en ontwikkelen scenario’s en business cases. Actuele thema’s en ontwikkelingen zoals duurzaamheid en energietransitie lopen daar als een rode draad doorheen. Zo ontstaan er kaders waarbinnen we een project in ontwikkeling kunnen brengen.

In beweging brengen
We creëren zowel intern als extern draagvlak, onderzoeken welke belangen er spelen en praten onder meer met omwonenden, stakeholders, gemeenten, financiers en verzekeraars. Stap voor stap brengen we alle betrokken partijen in beweging en realiseren we een zo optimaal mogelijk gebouw voor alle gebruikers.

expertise