Programmeren

Het fundament van een bouwplan
Hoe ziet de toekomst van uw organisatie eruit? Die vraag staat centraal bij onze huisvestingsopgaven voor de zorg en het onderwijs. Eerst brengen we alle behoeften in kaart en onderzoeken we wat financieel en technisch mogelijk is. We doen dat samen met u. Deze uitgangspunten vormen het fundament van een bouwplan. Ze geven een beeld hoe uw gebruikers in de nieuwe omgeving gaan werken.

Ruimtelijke keuzes maken 
De toekomst van zorg en onderwijs heeft invloed op ruimtelijke keuzes. Nieuwbouw, renovatie en/of herinrichting benaderen we daarom altijd vanuit de inhoud. We ontzorgen u volledig, werken diverse scenario’s uit en zoeken naar de beste oplossing, zonder daarbij uw visie uit het oog te verliezen. We houden inspiratiesessies, interactieve gebruikersoverleggen en creëren draagvlak. Dat alles resulteert in een functioneel, ruimtelijk en technisch programma van eisen. Het startpunt voor de ontwerpfase, waarin u ook kunt rekenen op onze professionele begeleiding.

Solide basis biedt houvast
Hoe steviger het fundament, hoe soepeler het verloop van de ontwerpfase. Wij zorgen dat deze basis op orde is en peilen regelmatig of we koers houden. De vooraf vastgelegde uitgangspunten en prioriteiten bieden houvast gedurende het bouwtraject. Ze helpen u om keuzes te maken die bij u passen. Programmeren is het hele proces van visievorming tot materialisatie. Het is één van onze expertises en loopt door al onze markten heen. Wij begeleiden u bij deze stappen naar een nieuwe omgeving. 

expertise