PTG
terug naar overzicht

Universiteit Utrecht

Ontwikkeling van een strategische vastgoedvisie voor de faculteit Diergeneeskunde en de ontwikkeling van een Centrum voor biomedische translatie

De faculteit Diergeneeskunde is met haar kennis en kunde het veterinaire kenniscentrum van Nederland. Het is de enige instelling in Nederland die studenten opleidt tot dierenarts en vanuit een uniek veterinair perspectief een bijdrage levert aan Life Sciences vraagstukken op de campus en in de samenleving. Daarnaast draagt de faculteit bij aan meerdere onderzoekmasters van de Graduate School of Lifesciences (bron: site UU).

De huisvesting van de faculteit is verdeeld over meerdere gebouwen met ieder hun eigen kenmerken en leeftijd. Herhuisvesting (geheel of gedeeltelijk) is noodzakelijk. De gebouwen sluiten niet meer aan bij de behoeften van zowel onderwijs als onderzoek. De herhuisvesting wordt ontwikkeld in het Oost-cluster van het Utrecht Science Park. Inhoudelijk wordt hiermee een duidelijke koppeling nagestreefd met het UMC Utrecht en binnen het Life Sciences onderzoek naar een versterking van het thema one health. De herhuisvesting dient ook ondersteuning te bieden aan de nieuw ontwikkelde organisatiestructuur.

Door Bert Jan Grevink en Dieudonnée Kamermans is gezamenlijk met het bestuur van de faculteit en de directie Vastgoed & Campus een strategische visie op vastgoed ontwikkeld waarin perspectieven voor de toekomstige ontwikkeling, vernieuwing en instandhouding zijn geschetst. Deze is aangevuld met gerichte studies naar bestemmings- en ontwikkelmogelijkheden. Hiermee is een houtskoolschets gemaakt voor de langetermijnontwikkeling van de faculteit in perspectief van de veranderende omgeving.

De transitie naar proefdiervrije innovatie is een belangrijke voorwaarde voor de legitimatie van toekomstig biomedisch onderzoek en Utrecht heeft hierin een leidende rol. Als onderdeel van de strategische visie is een verdiepend onderzoek uitgevoerd naar de concretisering en uitwerking van het Centrum voor Biomedische Translatie (CBT). Wij hebben een flexibel en toekomstbestendig conceptueel model voor de huisvesting van CBT ontwikkeld.

Naar boven