Universiteit Utrecht

De faculteit Diergeneeskunde is met haar kennis en kunde het veterinaire kenniscentrum van Nederland. Het is de enige instelling in Nederland die studenten opleidt tot dierenarts en een bijdrage levert aan Life Sciences vraagstukken. Voor deze faculteit ontwikkelden we een strategische vastgoedvisie en het Centrum voor Biomedische Translatie.

De huisvesting van de faculteit is verdeeld over meerdere gebouwen met ieder hun eigen kenmerken en leeftijd. Herhuisvesting, geheel of deels, is noodzakelijk. De gebouwen sluiten niet meer aan bij de behoeften van onderwijs en onderzoek. De herhuisvesting wordt ontwikkeld in het Oost-cluster van het Utrecht Science Park. De faculteit wil daarmee een inhoudelijke koppeling maken met UMC Utrecht en het thema one health binnen het Life Sciences onderzoek versterken. De herhuisvesting biedt ook ondersteuning aan de nieuw ontwikkelde organisatiestructuur.

langetermijnontwikkeling

Met het bestuur van de faculteit en de directie Vastgoed & Campus hebben wij een strategische visie op vastgoed ontwikkeld. We schetsen daarin de perspectieven voor toekomstige ontwikkeling, vernieuwing en instandhouding. Aangevuld met gerichte studies naar bestemmings- en ontwikkelmogelijkheden. Het resultaat is een houtskoolschets voor de langetermijnontwikkeling van de faculteit in perspectief van de veranderende omgeving.

biomedisch onderzoek

De transitie naar proefdiervrije innovatie is een belangrijke voorwaarde voor de legitimatie van toekomstig biomedisch onderzoek. Utrecht heeft hierin een leidende rol. Als onderdeel van de strategische visie is verdiepend onderzoek uitgevoerd naar de concretisering en uitwerking van het Centrum voor Biomedische Translatie (CBT). Wij hebben een flexibel en toekomstbestendig conceptueel model voor de huisvesting van CBT ontwikkeld.

adviseurs betrokken bij dit project