Treant Zorggroep

Treant Zorgroep is een grote woonzorgorganisatie voor 300.000 inwoners van de regio Hoogeveen-Emmen-Stadskanaal. Treant Zorggroep wil goede, bereikbare en betaalbare zorg in Drenthe realiseren. Wij hebben daarom voor de 17 carelocaties van Treant een langetermijnhuisvestingsplan (LTHP) opgesteld.

Vastgoedanalyse
Eerst is het bestaande vastgoed nauwkeurig in kaart gebracht. Voor iedere carelocatie ontwikkelden we een dashboard, waarop in één oogopslag de status van het vastgoed is te zien. Samen met Treant Zorggroep is de visie vertaald naar uitgangspunten voor de huisvesting en is gekeken hoe we de bestaande locaties hierbij laten aansluiten.

Toetsen van de bestaande locaties
Hoeveel plaatsen zijn nodig om de toekomstige zorgvraag te beantwoorden en zijn de bestaande locaties daarvoor geschikt? Op welke locaties is uitbreiding nodig? Is er een goede balans tussen plaatsen voor somatische en psychogeriatrische patiënten? Deze toets leidde tot een plan voor het uitbreiden, aanpassen en/of afstoten van bestaande locaties en voor de ontwikkeling van nieuwe locaties. Tot slot brachten we het financiële plaatje van de totale huisvestingsopgave in kaart en verbonden die met de financiële meerjarenstrategie van Treant Zorggroep.

adviseurs betrokken bij dit project