Tergooi MC

Tergooi MC is het regionale ziekenhuis voor de Gooi & Vechtstreek met vestigingen in Hilversum,  Blaricum en een buitenpolikliniek in Weesp. In 2023 gaat het ziekenhuis alle zorgfuncties concentreren in Hilversum.

Vier bouwdelen
De nieuwbouw bestaat uit vier bouwdelen met ruimte voor de acute, complexe en intensieve zorgfuncties. In een nevengebouw komt de zorgkliniek, de poliklinieken van diverse specialismen, de kantoren en een deel van de stafafdelingen. De verpleegafdelingen in Hilversum blijven in tact. Na een ingrijpende renovatie worden daar onder meer de laboratoria, kantoren en facilitaire voorzieningen ondergebracht. Dichtbij de nieuwe hoofdentree komt een parkeergarage.

Van planontwikkeling tot uitvoering
We hebben Tergooi MC begeleid bij het formuleren en uitwerken van de uitgangspunten voor de huisvesting. Samen met de ontwerpers ontwikkelden we de huisvestingsconcepten en zijn de programma’s van eisen opgesteld voor alle functies. In de rol van projectleider functioneel ontwerp zorgden we ervoor dat de wensen van gebruikers en werknemers van Tergooi MC in het ontwerp zijn verwerkt. Van planontwikkeling tot uitvoering voerden wij als programmadirecteur het programmamanagement voor de nieuwbouw en de renovaties uit.

adviseurs betrokken bij dit project