ROC Nijmegen

ROC Nijmegen is een regionaal opleidingencentrum met circa 10.000 studenten en 950 medewerkers. Het centrum heeft verschillende vestigingen in Nijmegen en een vestiging in Boxmeer.

ROC Nijmegen had door alle onderwijsontwikkelingen behoefte aan een meerjarenperspectief voor de huisvesting. Samen hebben we een strategisch huisvestingsplan opgesteld voor het optimaliseren van het gebouwportfolio. Hierdoor verbetert het ruimtegebruik in de bestaande gebouwen op vooral de Campusbaan en Technovium. In het plan is ook de verbetering van het binnenklimaat van deze gebouwen opgenomen.

flexibele onderwijs- en werkruimten

Gezien de prognose van de studentenaantallen en ons ruimtebehoeftemodel adviseerden we ROC Nijmegen over hun toekomstige ruimtegebruik. We ontwikkelden hiervoor het ‘ideale’ huisvestingsconcept met flexibel gebruik van onderwijs- en werkruimten. Dit concept is vertaald naar een herinrichtingsconcept dat aansluit op de onderwijsmethode. Door dit concept op diverse plaatsen te realiseren, verhogen we zowel de flexibiliteit van de ruimten voor onderwijs als voor werken.

implementatie en realisatie

In de rol van projectmanager begeleiden wij de implementatie en realisatie van het strategisch huisvestingsplan. Het herinrichtingsconcept wordt onderwijskundig verder uitgewerkt en het bouwteam werkt de verbetering van de klimaatbeheersing technisch uit. Vervolgens bereidt het bouwteam alles voor op een gefaseerde realisatie. De kwaliteit van de huisvesting verbetert hierdoor sterk en dat maakt ROC Nijmegen zeer aantrekkelijk als leer- en werkomgeving.

 

adviseurs betrokken bij dit project