Radboud Universiteit

De Radboud Universiteit had in 2019 de ambitie om op de campus een hypermoderne toetsfaciliteit te realiseren. Wij zijn gevraagd het proces te leiden en te komen tot een gedragen collegebesluit. In de rol van projectmanager waren wij verantwoordelijk voor de ontwerp- en realisatiefase én de fase van ingebruikname medio 2021.

Het voormalige Bestuursgebouw bleek dé geschikte locatie voor digitaal toetsen en heet nu Comeniusgebouw. Deze semipermanente gebouwen functioneren gedurende tien jaar als digitale toetsfaciliteit. In de tussentijd doet de afdeling Campus Development onderzoek naar een permanente voorziening op de campus.

Van proces naar project
Begin 2020 zijn de ambities voor de toetsfaciliteit vertaald in concrete plannen. Verschillende divisies binnen Radboud Services werkten daarvoor intensief samen met de faculteiten en studentenorganisaties. Het college van bestuur keurde de projectkaders goed. Het integrale ontwerp werd afgerond en de Europese aanbesteding voor de uitvoering werd doorlopen. Onder grote tijdsdruk ontwikkelde het bouwteam de plannen. En medio 2020 tekende het aannemersconsortium de overeenkomst. Wij gaven leiding aan het team van projectleiders en specialisten van verschillende divisies van de Radboud Universiteit.

Ingebruikname
Begin 2021 diende het volledig verbouwde en heringerichte Comeniusgebouw A voor het eerst als tentamenlocatie voor digitale toetsen. Later dat jaar is ook Comeniusgebouw B in gebruik genomen. In totaal biedt het gebouw 900 digitale toetsplekken en is de arbeidsintensieve tentaminering in de sporthallen verleden tijd. Van alle Nederlandse universiteiten heeft de Radboud Universiteit nu de grootste digitale toetslocatie.

Een mix van grote en kleine toetsruimten
in het Comeniusgebouw

Minder toetsen in de sporthal

Andrea Bonarius, hoofd (interim) Education Planning & Logistics van de divisie Academic Affairs, reageert tevreden na de evaluatie van de eerste toetsen.

“Studenten zijn zeer tevreden. Alleen de zogenaamde seating procedure mag wat extra aandacht krijgen. Dit resultaat hebben we bereikt met een goed op elkaar ingespeeld team vanuit de verschillende divisies en de vele externe partijen. Ik werkte met veel plezier samen met ptg advies om dit succes te bereiken.”

Bekijk de film Digitaal Toetsen in het Comeniusgebouw

adviseurs betrokken bij dit project