Franciscus Gasthuis & Vlietland

De regio Groot Rijnmond heeft circa 750.000 inwoners. Franciscus Gasthuis & Vlietland biedt daar zorg. Dit relatief nieuwe ziekenhuisgebouw wordt de komende jaren aangepast aan de veranderingen in de zorgvraag.

vernieuwing
Als programmadirecteur locatievernieuwing gaven wij mede vorm en inhoud aan het programma Franciscus Vernieuwt. We zijn nauw betrokken bij de meerjareninvesteringsplanning, ontwikkelagenda en ontwikkelstrategie. Het gaat zowel om nieuwbouw en renovaties als om vervanging, instandhouding en onderhoud. Het betreft informatietechnologie, medische technologie, inventaris, inrichting en vastgoed.

compact, gastvrij en digitaal
De uitvoering van het strategisch plan gaat in fasen. Fase 1 loopt tot 2027 en omvat de nieuwbouw voor de spoedeisende hulp & huisartsenpost, het operatie- en interventiekamercomplex en het Vrouw & Kind Centrum. Wij sturen de ontwikkeling en realisatie daarvan aan en de daarmee samenhangende voorbereidende projecten. Fase 2 is gepland van 2033 tot 2035 en omvat mede de nieuwbouw van de overige functies. Zo willen we een compact, gastvrij en digitaal ziekenhuis realiseren, waar vernieuwing, innovatie en betaalbaarheid mogelijk zijn.

adviseurs betrokken bij dit project