ptg advies

privacyverklaring

privacyverklaring

 • ptg advies is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring. ptg advies gaat zorgvuldig om met uw gegevens en draagt zorg voor een optimale beveiliging. In deze privacyverklaring wordt uitgelegd welke persoonlijke gegevens wij verwerken, hoe we deze informatie gebruiken, de voorwaarden waaronder we deze informatie kunnen delen met derden en hoe deze informatie wordt beveiligd.

1 welke persoonsgegevens bewaren wij?

ptg advies verwerkt de volgende gegevens:

 • wanneer u ons een bericht zendt via e-mail en/of onze website of u ons op een andere manier, bijvoorbeeld per post, gegevens verstrekt, dan gebruiken wij uw bedrijfsnaam, uw voor- en achternaam, uw telefoonnummer en uw e-mailadres;
 • alle informatie die u ons zelf heeft verstrekt via een contactformulier, een cv en eventuele aanvullingen

2 waarvoor hebben wij u persoonsgegevens nodig?

Wij gebruiken de door u verstrekte gegevens die we verkrijgen via onze website, per e-mail of post voor verschillende doeleinden:

 • om te reageren of het verzoek dat u heeft gezonden, zoals bijvoorbeeld een verzoek tot informatie over onze dienstverlening of in het kader van een vacature
 • wij gebruiken gegevens van onze opdrachtgevers om, wanneer nodig, in contact te kunnen treden over lopende opdrachten, onze relaties met hen te onderhouden en hen te kunnen uitnodigen voor evenementen.
 • wij gebruiken uw persoonsgegevens voor promotie- en/of marketingdoeleinden, bijvoorbeeld om u te informeren over de dienstverlening van ptg advies en u op de hoogte te stellen van nieuwe ontwikkelingen.

3 delen van gegevens met derden

Uw gegevens worden bewaard in de database van ptg advies. Deze database is beveiligd en alleen toegankelijk voor onze medewerkers. ptg advies verstrekt uw gegevens uitsluitend en alleen aan:

 • (potentiële) contacten/opdrachtgevers die uw gegevens ook moeten verwerken voor bovengenoemde doeleinden;
 • derde partijen in het kader van wettelijke verplichtingen;
 • serviceproviders, uitsluitend met het doel om taken uit te kunnen voeren in opdracht van ptg advies (zoals veiligheid, webhosting en andere administratieve taken).

Met deze bedrijven zijn, daar waar nodig, verwerkingsovereenkomsten afgesloten of op een andere manier waarborgen verkregen omtrent de bescherming van de persoonsgegevens, bijvoorbeeld via de algemene voorwaarden. 3/4 ptg-advies.nl

4 bewaartermijn gegevens

ptg advies bewaart uw persoonsgegevens voor zo lang dat nodig is om diensten aan u te verlenen, dit wettelijk is toegestaan of totdat u een verzoek indient om uw gegevens te verwijderen.

 • voor uw persoonsgegevens die wij verwerken voor opdrachten, relatiebeheer en marketingdoeleinden hanteren wij een standaard bewaartermijn van drie jaar na het beëindigen van het contact of de relatie.
 • persoonsgegevens die u ons verstrekt in het kader van een sollicitatieprocedure worden 4 weken na het beëindigen van de procedure verwijderd, tenzij met u andere afspraken worden gemaakt, bijvoorbeeld over opname in een bestand.

5 cookies

ptg advies gebruikt alleen technische/functionele en analytische cookies die geen inbreuk maken op uw privacy. Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan onze website wordt opgeslagen op uw computer, tablet of smartphone. De cookies die wij gebruiken zijn noodzakelijk voor de technische werking van de website en uw gebruiksgemak. Ze zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt. U kunt zich afmelden voor cookies door uw internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kunt u ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van uw browser verwijderen.

6 social media

Op onze website zijn buttons opgenomen om webpagina’s te kunnen ‘liken’, ’tweeten’ of delen op sociale netwerken als Facebook, Twitter en LinkedIn. Deze buttons werken door middel van stukjes code die van de sociale netwerken zelf afkomstig zijn. Door middel van deze code worden cookies geplaatst in het geheugen van uw apparaat. ptg advies heeft daar geen invloed op. Wij verwijzen u naar de privacyverklaringen van LinkedIn, Facebook en Twitter (welke regelmatig kunnen wijzigen), zodat u kunt nagaan wat deze sociale netwerken met uw persoonsgegevens doen die zij via deze cookies verwerken.

7 beveiliging

ptg advies neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Wij doen dit door gebruik te maken van verschillende beveiligings- en encriptiemethoden. Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neemt u dan contact met ons op. 4/4 ptg-advies.nl

8 gegevens inzien, aanpassen of verwijderen

U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heeft u het recht om uw eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens door ptg advies. U kunt daartoe een verzoek sturen naar info@ptg-advies.nl. We reageren zo snel mogelijk, maar uiterlijk binnen vier weken, op uw verzoek.

ptg advies behoudt zicht het recht voor om deze privacyverklaring te wijzigen. Wijzigingen worden op onze website gepubliceerd.

Oktober 2018