PTG

ptg geeft advies programmeren van zorgorganisaties

terug naar overzicht

zorg- en werkprocessen

Samen met de opdrachtgever brengen wij de werkprocessen helder in kaart. Wij kijken naar huidige processen die gericht zijn op de zorgverlening en de behandeling, en nemen ook de ondersteunende processen onder de loep. Bij de uitwerking richten wij ons vooral op de toekomstige situatie: het is belangrijk vooraf secuur te bepalen hoe straks het uiteindelijke functioneren eruit moet zien. Op deze manier leggen wij goede uitgangspunten vast voor de te ontwikkelen huisvesting.

bedrijfsvoeringplannen

Wat zijn de consequenties van bepaalde organisatiekeuzen voor de bedrijfsvoering? Bij het opstellen van bedrijfsvoeringplannen inventariseren wij deze consequenties en vertalen die naar de praktijk: wat zijn de gevolgen voor werkwijzen, productie, formatie, exploitatie en investeringen? Wij beschouwen een zorgvisie, zorg-/aanbodstrategie en/of een zorglogistiekmodel als een onderdeel van het bedrijfsvoeringplan.

functionele en ruimtelijke programma’s van eisen

Tijdens de voorbereiding van nieuwbouw en/of verbouw gaan wij na aan welke functionele en ruimtelijke eisen de toekomstige huisvesting moet voldoen. Op organisatieniveau en op niveau van de verschillende onderdelen gaan wij in gesprek met vertegenwoordigers vanuit de organisatie. Zo brengen we in kaart welke activiteiten plaatsvinden, hoeveel medewerkers van bepaalde ruimten gebruikmaken, welke productie gerealiseerd wordt en welke voorzieningen aanwezig en benodigd zijn. Wij zijn specialist in het maken van een programma van eisen waarvoor deze gegevens, in combinatie met de toekomstvisie van de organisatie en onze kennis over trends, ontwikkelingen en standaarden, de basis vormen.

In het programma van eisen staat zowel een overzicht van de ruimtebehoefte per functie als een overzichtspagina per functie beschreven waarin belangrijke functionele uitgangspunten en ruimtelijke relaties worden weergegeven.

programmeringsprocessen

Het proces om te komen tot een programma van eisen of bedrijfsvoeringplannen geven wij vorm in nauwe samenwerking met de opdrachtgever. Dat moet ook wel, want het gaat over complexe processen waarvan de beschrijving nauw luistert. Wij stemmen de werkwijze en vorm van het eindresultaat af op de wensen van de opdrachtgever. Zo kunnen wij het proces bijvoorbeeld insteken met  verschillende gespreksrondes per functiegroep, een ‘themaweek bouw’ voor meerdere groepen tegelijk, snelkookpan-sessies of andere creatieve werkvormen.