PTG

ptg geeft advies huisvestingsstrategie en procesmanagement

terug naar overzicht

Vanuit het thema huisvestingsstrategie en procesmanagement adviseren wij de opdrachtgever over huisvestingsvraagstukken, vanuit een integrale visie op verschillende strategische aspecten als samenwerking en positionering in de regio, gebiedsontwikkeling, financiering, maatschappelijk verantwoord ondernemen en procesinrichting.

samenwerking en positionering in de regio

Samen met de opdrachtgever brengen wij het regionale zorgpalet in kaart. Wij kijken naar huidige samenwerkingsverbanden en kansen en bedreigingen voor toekomstige samenwerking. Op basis hiervan leggen wij de basis voor een succesvolle positionering van de zorgorganisatie in de regio.

gebiedsontwikkeling

Niet zelden is de ontwikkeling van een ziekenhuis de drijvende kracht voor gebiedsontwikkeling of is integrale gebiedsontwikkeling noodzakelijk om de huisvestingsplannen van een zorgorganisatie te laten slagen. Vanuit onze kennis en ervaring van de zorg definiëren wij samen met de opdrachtgever eerst de doelen en uitgangspunten voor de beoogde synergie en het karakter en de structuur van het te ontwikkelen gebied. Deze vormen de basis voor een ontwikkelingsstrategie. Gezamenlijk selecteren en contracteren wij ontwikkelpartners uit de markt, sturen de ruimtelijke ordeningsprocessen en begeleiden de feitelijke ontwikkeling en realisatie.

financiering

Het verkrijgen van financiering is een cruciaal element om de huisvestingsstrategie waar te maken. Wij begeleiden de opdrachtgever bij het haalbaar maken van de financiering door de juridische en fiscale aspecten te belichten, de meerwaarde van exploitatie en/of eigendom te onderzoeken en een strategie te ontwerpen hoe de markt te benaderen. Onze aanpak gaat uit van het veranderende perspectief van financiers. Wij anticiperen in een vroeg stadium op eisen die financiers stellen aan de te realiseren huisvesting. Het omgaan met effecten van groei en krimp is een vast onderdeel van de huisvestingsscenario’s die wij ontwikkelen. Wij hebben ruime ervaring met alternatieve financieringsprocessen en –constructies en de kansen en valkuilen die daarbij spelen.

maatschappelijk verantwoord ondernemen

De uitwerking van een huisvestingsvraagstuk biedt bij uitstek de mogelijkheid de maatschappelijke ambities van onze opdrachtgevers te tonen. Het gaat hierbij niet alleen om de realisatie van een duurzaam gebouw, maar bovenal ook om de verbetering van de kwaliteit van leven van patiënten, de werkomgeving van medewerkers en een duurzame bedrijfsvoering met lagere kosten en een lagere ecologische voetafdruk. Hiermee nemen wij onze verantwoordelijkheid voor een duurzame samenleving.

procesinrichting

Met de opdrachtgever ontwerpen wij een aanpak om met zowel interne als externe stakeholders te komen tot een gedragen plan. Door innovatieve procesvoorstellen slagen wij erin het draagvlak voor het resultaat te vergroten en ontwerpprocessen te versnellen. Een doordachte inrichting van de samenwerking met bouwende partijen leidt tot vermindering van het financiële risico en optimalisatie van het technisch en functioneel eindresultaat.