PTG
terug naar overzicht

MAASTRO clinic

MAASTRO clinic is een zelfstandig radiotherapeutisch instituut in Maastricht. Om vanaf eind 2018 protonentherapie te leveren aan 400 patiënten per jaar, heeft MAASTRO clinic de besloten vennootschap ZON-PTC (Zuid-Oost Nederland Protonen Therapie Centrum) opgericht. In deze besloten vennootschap participeert naast MAASTRO clinic ook Maastricht UMC+ (juridische entiteit waarin academisch ziekenhuis Maastricht (azM) en Universiteit Maastricht (UM) participeren).

Ten behoeve van ZON-PTC is – na het verlaten van eerdere nieuwbouwplannen – voorzien het bestaande Dr. Tansgebouw, waarin MAASTRO clinic is gehuisvest, te verbouwen. Concreet omvat de beoogde verbouwing de realisatie van een nieuwe protonenbunker op de locatie van twee bestaande fotonenbunkers welke gesloopt zullen worden.

 

In opdracht van ZON-PTC vervullen wij bij de verbouwing de rol van extern bouwprojectmanager. Vanuit deze rol zitten wij het Technisch Ontwerpteam voor en geven sturing aan de technische planontwikkeling. Tevens verrichten wij het financieel management en adviseren wij over het contractmanagement. Bestuurlijke besluiten over de planontwikkeling worden door ons vanuit onze rol voorbereid.

Begin mei 2016 is het ontwikkeltraject voor de verbouw gestart. Inmiddels is het niveau van voorlopig ontwerp bereikt en wordt doorgewerkt naar een technisch ontwerp. De financiering van de verbouwing is recent rond gekomen. De sloop van de bestaande bunkers is voorzien voor eind 2016/begin 2017. In 2017 moet de nieuwbouw van de protonenbunker plaatsvinden.

Naast onze rol van extern bouwprojectmanager adviseren wij het bestuur van ZON-PTC ad-hoc in strategisch opzicht over het ontwikkelingsproces van de verbouwing.

Naar boven