PTG
terug naar overzicht

VieCuri Medisch Centrum

VieCuri Medisch Centrum voor Noord-Limburg is een topklinisch ziekenhuis met locaties in Venlo en Venray. Locatie Venlo heeft recent een groot deel van haar ‘midlife-update’ ondergaan en is ingrijpend gerenoveerd. Locatie Venray is inmiddels gedateerd en hiervoor is op de middellange termijn een strategisch alternatief gewenst.

Voor VieCuri Medisch Centrum verzorgden wij op interim-basis het management van de renovatie en het bouwbureau. Het accent lag daarbij op de voorbereiding en uitvoering van de diverse projecten uit het langetermijnhuisvestingsplan (LTHP) op locatie Venlo. Het LTHP is door ons geactualiseerd in het licht van recente ontwikkelingen in de zorg met betrekking tot de visie op zorg, productie en de relatie tussen eerste en tweede lijn. Aan de hand van deze actualisatie is de renovatie van locatie Venlo voortgezet en nagenoeg afgerond. Vrijwel alle afdelingen zijn inmiddels gerenoveerd in een opzet waarbij nieuwe werkprocessen zijn ingepast en er voor patiënten én medewerkers veel licht, ruimte en privacy is. De huisvesting is flexibel ingericht om in te kunnen spelen op veranderingen in de gezondheidszorg.

Voor locatie Venray ontwikkelen wij strategische scenario’s voor de herontwikkeling van deze locatie.
De basis voor deze scenario’s is een analyse van het gewenste functieprofiel, de functionele en technische mogelijkheden van het bestaande vastgoed, de boekwaarde, ontwikkelpotentie en de investeringsprognose. Vanuit onze brede expertise op al deze vlakken zijn wij in staat om VieCuri Medisch Centrum integraal te adviseren over haalbare strategische scenario’s voor locatie Venray.

Bekijk deze impressie van de renovatieplannen.

Achtergrondbeeld aangeleverd door VieCuri Medisch Centrum

Naar boven