PTG
terug naar overzicht

Treant Zorggroep

Treant Zorggroep is een zorgorganisatie met drie ziekenhuislocaties, te weten Hoogeveen, Emmen en Stadskanaal en 20 locaties voor verpleging en ouderzorg.

Voor de ziekenhuislocaties ontwikkelen wij een langetermijnhuisvestingsplan, waarin een huisvestingskader wordt opgesteld om toekomstbestendig te kunnen investeren in de ontwikkelingen waar Treant Zorggroep de komende jaren voor staat.

Voor de locatie Stadskanaal is de herhuisvesting van de poliklinieken onderzocht. Samen met onze opdrachtgever hebben we de beleidsuitgangspunten vertaald naar uitgangspunten voor de polikliniekhuisvesting, toekomstbestendige polikliniekmodellen voor de renovatie ontwikkeld en deze in samenwerking met de organisatie vertaald naar een programma van eisen en ontwerp.

Naar boven