PTG
terug naar overzicht

St. Antonius Ziekenhuis

St. Antonius Ziekenhuis heeft vestigingen in Nieuwegein en in Utrecht en na de fusie met Zuwe Hofpoort Ziekenhuis ook in Woerden. De totale capaciteit van de fusieorganisatie bedraagt ruim 900 bedden. De nieuwbouw van St. Antonius Ziekenhuis in Utrecht is in 2013 opgeleverd en bevat naast de ziekenhuisfuncties ook een medisch-psychiatrisch centrum.

Wij zijn vanaf 2006 bij de nieuwbouw in Utrecht betrokken en hebben als huisvestingsadviseur het toenmalige plan geoptimaliseerd. Ook de functieverdeling na de fusie hebben wij in de nieuwbouwplannen vertaald. Hierna zijn wij bij het project betrokken gebleven gedurende de prijs- en contractvorming en de uitvoering. De nieuwbouw is volgens planning en binnen budget gerealiseerd.

Op de locatie Nieuwegein ontwikkelden wij daarnaast een van de grootste IC’s van Nederland met een totale capaciteit van 40 plaatsen (IC/MC). Op de IC wordt met een nieuw concept gewerkt waarbij geen sprake meer is van een grote centrale post, maar de verpleegkundigen de patiënten van zeer nabij bewaken. De kwaliteit van de bewaking is hierdoor aanzienlijk verbeterd en voor patiënten is de verpleging beter zichtbaar en makkelijk aanspreekbaar. Wij verzorgden de ruimtelijk-functionele programmering, de ontwerpbegeleiding en het projectmanagement.

De fusie tussen St. Antonius Ziekenhuis en Zuwe Hofpoort Ziekenhuis heeft tot een nieuw functieprofiel voor de verschillende locaties geleid. Het profiel van locatie Utrecht is uitgebreid met onder andere een Moeder-Kind Centrum (MKC). Het centrum wordt opgezet volgens het principe van ‘Family Centered Care’: moeder en kind verblijven voor, tijdens en na de bevalling samen in dezelfde suite, waar ook de vader kan overnachten.

Wij hebben de gehele planontwikkeling van het MKC begeleid vanaf de initiatieffase tot en met de start van de realisatie. Een bijzondere en unieke opgave omdat hierbij een meervoudige integratie van de geboortezorg vanuit St. Antonius Ziekenhuis, Zuwe Hofpoort Ziekenhuis en de eerstelijnsverloskundigen is gerealiseerd. Buitengewoon door de zeer korte doorlooptijd: in slechts 15 maanden is het plan uitgewerkt van programma van eisen tot en met de start van de bouw. Wij hebben hiervoor onder andere ‘snelkookpansessies’ ingericht om het programma van eisen en het ontwerp met alle betrokkenen in intensieve ontwerpweken te ontwikkelen. Deze aanpak leidde tot een aanzienlijke versnelling en een grote betrokkenheid en draagvlak onder de gebruikers. Naast het MKC ontwikkelden wij in hetzelfde tijdsbestek ook de plannen voor de uitbreiding van de verpleegafdelingen en een nieuwe IC op locatie Utrecht.

Achtergrondbeeld aangeleverd door St. Antonius Ziekenhuis

 

 

Naar boven