PTG
terug naar overzicht

Slingeland Ziekenhuis

Slingeland Ziekenhuis is een regionaal ziekenhuis plus voor de West Achterhoek. Naast de hoofdlocatie in Doetinchem zijn er twee nevenlocaties: in Doetinchem (Gezellenlaan) en Varsseveld. Het Slingeland Ziekenhuis bevindt zich in een fusieproces met het Streekziekenhuis Koningin Beatrix gevestigd te Winterswijk.

Wij adviseren de ziekenhuisorganisatie sinds eind 2011 over haar strategische huisvestingsvraagstukken.
Dit betreft tot nu toe het adviseren over de afwegingen tussen renovatie van het bestaande ziekenhuisgebouw en nieuwbouw, de haalbaarheid van een nieuw ziekenhuis, waaronder het in nauw overleg met de gemeente Doetinchem ontwikkelen van de stedenbouwkundige kaders op kansrijk geachte mogelijke nieuwe locaties.

Ook hebben wij in nauwe samenwerking met het Slingeland Ziekenhuis het toekomstig functieprofiel uitgewerkt. Onze opdrachtgever heeft inmiddels gekozen voor nieuwbouw op een nieuwe locatie aan de A18. Op dit moment werken wij in nauw overleg met de gemeente Doetinchem de stedenbouwkundige kaders en andere voorwaarden uit voor ontwikkeling van de nieuwe locatie, begeleiden wij de grondverwerving en leggen wij de condities vast waaronder de bestaande locatie te zijner tijd kan worden herontwikkeld. Verder ondersteunen wij het Slingeland Ziekenhuis bij het contracteren van de beoogde ontwerpers en adviseurs en het bouwprojectmanagement voor de verdere ontwikkeling en realisatie van de nieuwbouw.

Achtergrondbeeld aangeleverd door Toon Hendriks Fotografie

Naar boven