PTG
terug naar overzicht

ROC Nijmegen

ROC Nijmegen is een Regionaal Opleidingen Centrum. Bij ROC Nijmegen studeren circa 10.000 studenten en werken ongeveer 950 medewerkers. ROC Nijmegen heeft verschillende vestigingen in Nijmegen en een vestiging in Boxmeer.

Een bestendige strategie voor de huisvesting van ROC Nijmegen
Het strategische meerjarenbeleid, de toekomstgerichte onderwijsvisie én de veranderende studentenaantallen leidden in 2019 binnen het ROC Nijmegen tot een behoefte aan een meerjarenperspectief voor de huisvesting. In de rol van adviseur heeft Michiel Sitsen het strategisch huisvestingsplan met belanghebbenden van ROC Nijmegen opgesteld en opgeleverd aan het college van bestuur. Het strategisch huisvestingsplan optimaliseert het gebouwportfolio en leidt tot verbetering van het ruimtegebruik in de bestaande gebouwen op met name de locaties Campusbaan en Technovium. Ook de verbetering van het binnenklimaat van deze gebouwen is onderdeel van het plan.

Michiel adviseerde aan de hand van de prognose van studentenaantallen en het door ptg advies ontwikkelde ruimtebehoeftemodel over het toekomstig gebruik van de betreffende gebouwen. Hiervoor ontwikkelde Michiel het ‘ideale’ huisvestingsconcept dat invulling geeft aan flexibel gebruik van onderwijs- en werkruimten. In samenwerking met ROC Nijmegen is dit concept vervolgens vertaald naar een herinrichtingsconcept dat aansluit op de beoogde onderwijsmethode. Doelstelling is dit concept op diverse plaatsen in de gebouwen te realiseren, zodat de gebouwflexibiliteit voor zowel onderwijs geven als voor werken wordt verhoogd.

In de rol van projectmanager begeleidt Michiel de implementatie en realisatie van het strategisch huisvestingsplan.
Het herinrichtingsconcept wordt onderwijskundig verder uitgewerkt en in het bouwteam voorbereid op gefaseerde realisatie.
De verbetering van de klimaatbeheersing wordt door het bouwteam technisch uitgewerkt en eveneens voorbereid op gefaseerde realisatie. De kwaliteit van de huisvesting wordt hiermee in de komende periode sterk verbeterd en dat verhoogt de aantrekkelijkheid van ROC Nijmegen als leer- en werkomgeving.

Naar boven