PTG

Het Radboudumc is een academisch ziekenhuis en biedt topklinische en topreferente zorg en voorziet daarnaast ook in wetenschappelijk onderzoek en onderwijs. Het ziekenhuis heeft een academisch verzorgingsgebied met circa 3,2 miljoen mensen, en is centraal in Nijmegen gevestigd.

Het Radboudumc wil continu vooroplopen in het ontwikkelen van nieuwe technologieën, behandelingen en (zorg)processen. Wij hebben het Radboudumc in 2015 begeleid bij het ontwikkelen van de businesscase, waarin al deze ontwikkelingen zijn samengebracht. Voor het Radboudumc leidt dit tot een sterke behoefte aan samenwerken, netwerken en verbinden (zowel intern als extern) en aan voorzieningen die kunnen inspelen op veranderende trajecten, capaciteiten en functies. Het versterken van de bindende factor van het Radboudumc, zowel fysiek als organisatorisch, wordt noodzakelijk. Het bieden van hoogwaardige zorg- en werkomgevingen en het stimuleren van ontmoeting en kennisuitwisseling binnen de gebouwen en op de campus krijgen sterk de nadruk in de planvorming.

Het vastgoed wordt kleiner, duurzamer, technologisch vooruitstrevend, flexibeler, maar vooral ook hoogwaardig van kwaliteit. Wij geven in het Radboudumc sinds 2008 mede vorm aan deze uitdagingen en vertalen deze in samenspraak met de organisatie, patiënten en hun naasten concreet naar innovatieve werkvormen en nieuwe huisvestingsconcepten, passend bij de missie van het Radboudumc ‘To have a significant impact on healthcare’.

Wij ondersteunen verder het projectbureau bouwzaken als strategisch adviseur voor de huisvesting, verzorgen het contractmanagement en de budgetbewaking voor het totale bouwprogramma en ondersteunen de beleidsontwikkeling. Voor de (ver)nieuwbouwprojecten stellen wij de programma’s van eisen op, verzorgen het functioneel ontwerp en begeleiden de ontwerpontwikkeling. Ook verzorgen wij het bouwprojectmanagement.

Achtergrondbeeld aangeleverd door EGM architecten bv

Naar boven