PTG
terug naar overzicht

Radboud Universiteit

Digitaal toetsen op de campus van Radboud Universiteit

Eind 2019 gaf het college van bestuur van de Radboud Universiteit grote prioriteit aan de ambitie om op de campus een hypermoderne toetsfaciliteit te realiseren. Kees Rezelman werd door de directie van de divisie Campus & Facilities gevraagd het proces te leiden en te komen tot een gedragen collegebesluit. Hij startte als procesmanager en was uiteindelijk als projectmanager verantwoordelijk voor de ontwerp- en realisatiefase én de fase van ingebruikname medio 2021.

Het voormalige Bestuursgebouw bleek een geschikte locatie te zijn en het college van bestuur besloot de toekomstige thuisbasis voor digitaal toetsen de naam Comeniusgebouw te geven. Deze semipermanente gebouwen functioneren gedurende een periode van 10 jaar als digitale toetsfaciliteit. In de tussentijd wordt door de afdeling Campus Development onderzoek gedaan naar een permanente voorziening op de campus.

Van proces naar project
Begin 2020 werden de ambities voor de toetsfaciliteit vertaald in concrete plannen. Daartoe hebben verschillende divisies binnen Radboud Services, zoals Academic Affairs, Information Services en Campus & Facilities intensief samengewerkt met de faculteiten en vertegenwoordigers van de studentenorganisaties. Het college van bestuur keurde de kaders van het project goed, het integrale ontwerp werd afgerond en de Europese aanbesteding voor de uitvoering werd doorlopen. Onder grote tijdsdruk ontwikkelde het bouwteam de plannen, waarna rond de zomer van 2020 de overeenkomst met het aannemersconsortium werd getekend.

Kees Rezelman gaf leiding aan een team van projectleiders en specialisten uit de verschillende divisies van de Radboud Universiteit.

“Door mijn grote ervaring met programma’s en projecten binnen de Radboud Universiteit (Grotiusgebouw, Maria Montessorigebouw, hybride energienet) voelde ik me als een vis in het water om de ambities, die deels nog in ontwikkeling waren, te vertalen naar concrete deelprojecten. Vanuit de stuurgroep kreeg ik veel ruimte om binnen de kaders van het project samen met de projectteamleden keuzes en voortgang te maken.”

Ingebruikname
In januari 2021 is het volledig verbouwde en heringerichte Comeniusgebouw A voor het eerst als tentamenlocatie voor digitale toetsen ingezet. Sinds september 2021 is ook Comeniusgebouw B in gebruik. In totaal biedt het gebouw 900 digitale toetsplekken. Hiermee is de – arbeidsintensieve – tentaminering in de sporthallen verleden tijd. De Radboud Universiteit beschikt over de grootste digitale toetslocatie van alle Nederlandse universiteiten.

Een mix van grote en kleine toetsruimten
in het Comeniusgebouw

Minder toetsen in de sporthal

Andrea Bonarius, hoofd (interim) Education Planning & Logistics van de divisie Academic Affairs, was heel tevreden na de evaluatie van de eerste toetsen.

“Studenten waren zeer tevreden, alleen nog wat extra aandacht voor de zogenaamde seating procedure. Dit resultaat was alleen te bereiken met een goed op elkaar ingespeeld team vanuit de verschillende divisies en de vele externe partijen. Ik heb met veel plezier vanuit Academic Affairs met Kees en zijn team samengewerkt om dit succes te bereiken”.

Bekijk de film Digitaal Toetsen in het Comeniusgebouw

Naar boven