PTG
terug naar overzicht

Medisch Spectrum Twente

Medisch Spectrum Twente (MST), een van de grootste niet-academische, topklinische ziekenhuizen van Nederland, beschikt over ziekenhuislocaties in Enschede en Oldenzaal en buitenpoliklinieken in Haaksbergen en Losser. MST bedient een verzorgingsgebied met circa 264.000 inwoners.

Met MST hebben wij een langetermijnhuisvestingsplan (LTHP) voor MST opgesteld waarin concentratie-(ver)nieuwbouw aan de Haaksbergerstraat in Enschede en de vernieuwbouw van Oldenzaal zijn voorzien. Voor deze projecten hebben wij de basisfilosofie en de basisprogrammering gedefinieerd. Hierna hebben wij het ontwikkel- en ontwerpproces mede vormgegeven en de uitvoering begeleid. De nieuwbouw in Enschede en de vernieuwbouw in Oldenzaal zijn beiden in 2016 in gebruik genomen.

In het gehele proces vervullen wij twee belangrijke rollen. Ten eerste de rol waarin wij de zorginhoud vertalen naar concurrerend ziekenhuisvastgoed. Ten tweede geven wij vanuit de zorginhoud mede vorm aan het complexe proces- en projectmanagement, inclusief de daarbij behorende financiële beheersing van het totale project.

Naast de concentratienieuwbouw in Enschede en de herprofilering van Oldenzaal adviseren wij MST momenteel over herontwikkeling van de bestaande locatie Haaksbergerstraat.

Achtergrondbeeld aangeleverd door IAA Architecten

Naar boven