PTG
terug naar overzicht

Máxima Medisch Centrum

Máxima Medisch Centrum (MMC) is een topklinisch ziekenhuis met locaties in Veldhoven en Eindhoven. Met MMC hebben wij op locatie Veldhoven vormgegeven aan de huisvesting van een voor Nederland uniek concept: geïntegreerde, gezinsgerichte zorg in het Vrouw Moeder
Kind-centrum. Het centrum is in 2012 geopend.
Wij verzorgden de conceptontwikkeling, de ruimtelijke en functionele programmering, de aansturing van het ontwerpproces en wij ondersteunden de prijs- en contractvorming.

De gebouwen op de locaties Veldhoven en Eindhoven zijn functioneel en technisch op onderdelen aan vernieuwing toe. In de veranderende context in de zorg hebben we met onze opdrachtgever het zorg- en huisvestingsconcept voor beide locaties uitgewerkt, passend in een vastgoedstrategie voor de middellange termijn. Voor locatie Veldhoven resulteerde dit in een grootschalige ‘midlife-update’, die op dit moment wordt gerealiseerd. Voor locatie Eindhoven is recent een revitalisering afgerond met een scope van ongeveer 15 jaar. In dit kader hebben wij de locatieprofielen en huisvestingsstrategie opgesteld en deze vertaald in een definitie en structurering van projecten over de locaties.

Gedurende het hele traject verzorgen wij de programmering en begeleiden wij het functioneel ontwerpproces van de diverse renovatieprojecten voor locatie Veldhoven. Daarnaast adviseren wij het MMC over de aanpak en procesinrichting van zijn projecten.

Verder analyseerden wij voor MMC de ontwikkelpotentie en mogelijke scenario’s voor het Health Technology Park, een broedplaats voor medische innovatie in toptechnologie regio Brainport. Op basis daarvan formuleerden wij een flexibele en faseerbare ontwikkelstrategie waarmee de ambitie van MMC stapsgewijs vorm en inhoud kan krijgen. Hiertoe hebben wij onder andere een ontwikkelcompetitie georganiseerd om uit de markt een passende ontwikkelpartner te selecteren die de ambitie van MMC kan realiseren.Aantoonbare waardecreatie en een adequate afdekking van risico’s staan daarbij voorop.

Wij adviseren het MMC en de ontwikkelorganisatie voor de Heath Innovation Campus bij de eerste stap om tot realisatie van de campus over te gaan, te weten de business case voor ketensamenwerking, waarbij onder meer MMC, Zuidzorg, RSZK en de Fitland Groep betrokken zijn.

Achtergrondbeeld aangeleverd door Máxima Medisch Centrum

Naar boven