PTG

Het Erasmus MC is een van de grotere academische ziekenhuizen met een omvang van circa
1.000 bedden, gevestigd in het hart van de stad Rotterdam.

Het Erasmus MC realiseert op de huidige locatie een omvangrijk nieuwbouwproject in meerdere fasen.
Op 30 januari 2013 is het eerste deel van de nieuwbouw opgeleverd. Het gebouw van 85.000 m² huisvest kantoren, laboratoria, de apotheek, de centrale sterilisatie en voorzieningen voor revalidatie. In de tweede helft van 2014 zal de spoedeisende hulp in gebruik worden genomen. De volgende fase wordt naar verwachting in 2017 opgeleverd. In dit gebouw van 100.000 m² zijn onder andere klinieken, poliklinieken, operatiekamers, intensive care, radiologie- en radiotherapiefaciliteiten voorzien.

In 2004 hebben wij de capaciteitsuitgangspunten voor de nieuwbouw herijkt. Daarna hebben we de programma’s van eisen opgesteld en zijn we in 2006 begonnen met de vertaling naar lay-outs en afsprakentekeningen. Hierbij vormen wij de intermediair tussen de verschillende gebruikersorganisaties en de ontwerpers. Wij ondersteunen het Programma Integrale Bouw van het Erasmus MC bij de aansturing van dit proces en bij de afstemming met de casco-ontwikkeling.

 

Achtergrondbeeld aangeleverd door Erasmus MC/De Jong luchtfotografie

Naar boven