PTG
terug naar overzicht

BovenIJ ziekenhuis

Het BovenIJ ziekenhuis is een algemeen basisziekenhuis in Amsterdam-Noord. Dit ziekenhuis bestaat uit 313 bedden. Het ziekenhuis beschikt over moderne medische technologieën en vervult een centrumfunctie voor de bewoners in de regio. De sfeer is vriendelijk en open.

Het BovenIJ ziekenhuis streeft naar een versterking van zijn ziekenhuisprofiel, door het zorgaanbod verder te specialiseren en af te stemmen met zorgpartners in de regio. Het doel van het BovenIJ ziekenhuis is zich te ontwikkelen tot hét electieve behandelcentrum voor de gehele regio. Dit vereist een vertaalslag, zowel in de organisatie van de zorg als de huisvesting hiervan. Samenwerking in de keten is hierbij voorwaarde.

Wij hebben samen met het BovenIJ ziekenhuis het langetermijnhuisvestingsplan opgesteld. Belangrijke prioriteiten hierbij zijn de realisatie van een Dagcentrum, de renovatie van de OK en de bouwkundige integratie van de HAP/SEH. Ook de realisatie van een Vrouw-Kind Centrum hoort wellicht tot de mogelijkheden. Het optimaal gebruiken van het bestaande vastgoedvolume vormt het uitgangspunt voor de verdere ontwikkelingen. Ook bij de uitwerking van de projecten uit het langetermijnhuisvestingsplan vervullen wij een rol, waarbij wij scherp toezien op de uitvoering van de betreffende projecten binnen de vastgelegde kaders.

Achtergrondbeeld aangeleverd door BovenIJ ziekenhuis

Naar boven