PTG
terug naar overzicht

Amphia Ziekenhuis

Het Amphia Ziekenhuis is het regionale topklinische ziekenhuis van West-Brabant met vestigingen in Breda, Oosterhout en Etten Leur. In de komende jaren zullen de ziekenhuislocaties in Breda geconcentreerd worden door vernieuwbouw op de locatie Molengracht en sluiting van de locatie Langendijk.

Op basis van de visie van de ziekenhuisorganisatie hebben wij de huisvestingsstrategie voor de locaties van het Amphia Ziekenhuis uitgewerkt. De huisvestingsstrategie is de basis voor de beoogde nieuwbouw en de renovaties van de bestaande gebouwen. Wij adviseren en begeleiden het ziekenhuis bij deze verdere uitwerking en realisatie.

Wij hebben in nauw overleg met de organisatie de uitgangspunten opgesteld en deze uitgewerkt naar het programma van eisen. Vervolgens hebben wij in samenwerking met de ontwerpers het structuurplan ontwikkeld en begeleidden wij de verdere uitwerking van de ontwerpen en voerden het proces- en projectmanagement hierover. Wij adviseerden het Amphia Ziekenhuis daarna over de aanbesteding. Parallel hieraan coördineerden wij de RO-procedures, in nauw overleg met de gemeente Breda.

In de huidige uitvoeringsfase adviseren wij Amphia over de financiële bewaking en over het contractmanagement. Tevens adviseren wij over de huisvestingsstrategie, waarbij het herschikken van de functies in de bestaande bouw – na het gereedkomen van de nieuwbouw – een belangrijke rol speelt.

Naast onze advieswerkzaamheden voor de nieuwbouw van het ziekenhuis op locatie Molengracht adviseerden wij ook over de ontwikkeling van de nieuwe parkeer-voorziening, tot op het niveau van definitief ontwerp. Tevens verrichten  wij studies naar de herontwikkeling van de locaties Pasteurlaan en Langendijk.

Bekijk hier de webcambeelden van de nieuwbouw: webcambeelden Amphia Ziekenhuis

Achtergrondbeeld aangeleverd door Wiegerinck architectuur stedenbouw

Naar boven