ROC Nijmegen – De Maasvallei

ROC Nijmegen is een regionaal opleidingencentrum met circa 10.000 studenten en 950 medewerkers. Het centrum heeft verschillende vestigingen in Nijmegen en een vestiging in Boxmeer.

De huisvesting van de locatie in Boxmeer, De Maasvallei, was sterk verouderd. Door deze te revitaliseren is de huisvesting zowel ruimtelijk/functioneel als technisch up-to-date en geschikt voor de nabije en toekomstige onderwijsdoelen. Samen met ROC Nijmegen hebben wij de projectorganisatie ingericht. We organiseerden een meervoudig onderhandse aanbesteding voor een bouwteamproces, waarin de revitalisatie integraal ontwikkeld is. Ook gaven we sturing aan de interne projectprocessen en de technische planontwikkeling met adviseurs en marktpartijen.

Europese aanbesteding

In de rol van extern projectleider voerden wij de procesregie over de samenwerking en nieuwbouw voor De Maasvallei in Boxmeer. Samen met ROC Nijmegen en M3V Adviespartners ontwikkelden we een volledige vraagspecificatie voor de aanbesteding, inclusief ruimtelijk/functioneel programma van eisen en technisch programma van eisen. De Europese aanbesteding is gepubliceerd op een digitaal aanbestedingsplatform in de vorm van een DBFM-construct. De markt wordt dan eigenaar/belegger van de nieuwbouw en ROC Nijmegen treedt op als huurder. Naast de nieuwbouw hebben we ROC Nijmegen ook geadviseerd over de herontwikkeling van de bestaande locatie in Boxmeer.

 

adviseurs betrokken bij dit project