Amphia nieuwbouw

Amphia is het regionale topklinische ziekenhuis van West-Brabant met vestigingen in Breda, Oosterhout en Etten Leur. In Breda wordt locatie Molengracht de komende jaren vernieuwd. Locatie Langendijk sluit. Alle ziekenhuislocaties in Breda concentreren zich dan in de vernieuwbouw. De huisvestingsstrategie vormt de basis voor de beoogde nieuwbouw en renovaties van de bestaande gebouwen. Wij werkten deze huisvestingsstrategie voor Amphia uit volgens hun visie. Bij de verdere uitwerking en realisatie adviseren en begeleiden wij het ziekenhuis.

advies en begeleiding
In nauw overleg met de organisatie zijn de uitgangspunten opgesteld en uitgewerkt in een programma van eisen. Samen met de ontwerpers ontwikkelden we het structuurplan. We begeleidden de verdere uitwerking van de ontwerpen en voerden het proces- en projectmanagement hierover. Ook adviseerden we Amphia over de aanbesteding. In overleg met Gemeente Breda coördineerden we parallel daaraan de RO-procedures. Daarnaast adviseerden wij over de ontwikkeling van de nieuwe parkeervoorziening, tot op het niveau van definitief ontwerp. En deden we studies naar de herontwikkeling van de locaties Pasteurlaan en Langendijk.

uitvoeringsfase
Tijdens de uitvoeringsfase adviseren wij Amphia over de financiële bewaking, het contractmanagement en de huisvestingsstrategie. Als de nieuwbouw klaar is, speelt het herschikken van de functies in de bestaande bouw een belangrijke rol.

Bekijk hier de webcambeelden van de nieuwbouw: webcambeelden Amphia Ziekenhuis

 

 

adviseurs betrokken bij dit project