PTG

15 juni 2017

transmurale samenwerking regio Breda

news image

Op 13 juni 2017 hebben Stichting Amphia, Coöperatie MSB-Amphia, Stichting Elisabeth, Stichting Avoord Zorg en Wonen, Stichting Revant, Stichting Surplus Zorg en Stichting Zorggroep West- en Midden Brabant (Thebe) een intentieovereenkomst ondertekend met als doel een transmurale samenwerking tot stand te brengen in de regio Breda. Partijen beogen met deze niet vrijblijvende samenwerking “De juiste zorg, op het juiste moment en op de juiste plaats voor patiënten uit de regio Breda en West Brabant”.
ptg advies heeft als extern adviseur een bijdrage mogen leveren aan het verder bijeenbrengen van partijen en het formuleren van de intentieovereenkomst.