PTG

25 januari 2017

symposium ‘Crew Resource Management’ bij Catharina Ziekenhuis

news image

Op 24 januari jl. heeft Folkert Jans van ptg advies op uitnodiging deelgenomen aan het panel van het symposium ‘Crew Resource Management’. Dit symposium is bij het Catharina Ziekenhuis te Eindhoven georganiseerd in het kader van een (deel)oplevering van het door ptg advies opgestelde langetermijnhuisvestingsplan, alsmede het door de uitvoerende partijen aangeboden uiterst moderne skillslab. Een leerzaam symposium waarbij parallellen werden getrokken tussen lean- en leertrajecten in de bouw en in de gezondheidzorg.