PTG

24 november 2017

publicatie FMT Gezondheidszorg: CSA VieCuri Medisch Centrum

news image

VieCuri Medisch Centrum heeft kort geleden haar nieuwe centrale sterilisatieafdeling en centrale scopenreiniging (CSA/CSR) op locatie Venlo in gebruik genomen. ptg advies heeft een belangrijke bijdrage geleverd aan de planontwikkeling van de CSA/CSR. De oorspronkelijke CSA was functioneel en technisch verouderd.

doordachte functionaliteit en logistiek

Initieel was het plan ontwikkeld om een CSA in nieuwbouw te realiseren aan het bestaande gebouw. Bij de herijking van het toenmalige langetermijnhuisvestingsplan (LTHP) door ptg advies is deze oplossingsrichting om meerdere redenen verlaten. De nieuwbouw was een kostbare ingreep, de lay-out van de CSA was voor verbetering vatbaar en door de herijking van het LTHP ontstond binnen het bestaande gebouw voldoende ruimte voor een nieuwe CSA. De ligging van de nieuwe CSA was daarmee optimaal: een groot, vrij indeelbaar bouwdeel, situering van de (luchtbehandelings)installaties in een nieuwe techniekruimte direct boven de CSA en ‘last but not least’ een dedicated verbindingsgang tussen de steriele kant van de CSA en de schone gang van het OK-complex. In de vlek van de oude CSA is de nieuwe scopieafdeling ontwikkeld, waarmee ook de relatie tussen deze afdeling en de CSR optimaal is.

Lees het volledige artikel: Publicatie FMT Gezondheidszorg CSA VieCuri MC