PTG

30 januari 2018

opening geboortecentrum St. Antonius Ziekenhuis

news image

Op 12 januari jl. heeft St. Antonius Ziekenhuis haar nieuwe geboortecentrum in locatie Utrecht geopend. Met 32 gloednieuwe gezinssuites een modern centrum waarin alle zorg voor moeder en pasgeborene bij elkaar komt.

ptg advies heeft de volledige planvorming van programma van eisen tot en met de prijs- en contractvorming met de bouwcombinatie begeleid. Samen met de interne organisatie en de eerstelijnsverloskundigen hebben wij het zorgconcept en het ruimtelijk programma van eisen ontwikkeld. Een bijzondere en complexe opgave vanwege de ‘3-voudige integratie’ die ermee samenhing:

  • de integratie van de geboortezorg van het St. Antonius Ziekenhuis en het Zuwe Hofpoort Ziekenhuis;
  • de integratie van gynaecologie/verloskunde en kindergeneeskunde met het oog op gezinsgerichte zorg (family centered care). Moeder, kind en partner blijven in vrijwel alle gevallen bij elkaar in een comfortabele suite;
  • de integratie van de eerste- en tweedelijnsverloskundigenzorg in het kader van ‘integrale geboortezorg’.

 

Door met alle betrokkenen gezamenlijk het plan ‘vanuit de zorg’ te ontwikkelen, zijn we erin geslaagd om in korte tijd tot een gedragen programma van eisen en ontwerp te komen. In interactieve, intensieve sessies in de ‘samen ontwerpweken’ is het ontwerp letterlijk in een week tot stand gekomen. Belangrijke succesfactor? Met alle gebruikers/partijen aan tafel in gesprek, luisteren naar elkaars ideeën, werkwijzen, belangen en onzekerheden en daarna samen de afwegingen en keuzes maken. Andere belangrijke factoren? De duidelijke visie en kaders, tijdige en adequate besluitvorming en een ervaren, op elkaar ingespeeld ontwerpteam.

 

Hiermee zijn we erin geslaagd om in een aantrekkende markt van programma van eisen tot ingebruikname in krap 28 maanden te realiseren. Een prestatie om trots op te zijn.

Meer weten over dit bijzondere project? Neem contact met ons op of bezoek de website van St. Antonius Ziekenhuis: https://www.antoniusziekenhuis.nl/nieuws/st-antonius-geboortezorg-locatie-utrecht-open

Afbeelding: de Jong Gortemaker Algra