PTG

10 februari 2014

blog: ontwerpen met het eindresultaat voor ogen

news image

Ontwikkeling van een werkwijze om snel een state-of-the-art ziekenhuisontwerp te realiseren.

Ziekenhuizen zijn complexe gebouwen. Niet alleen vanwege de omvang en de technische eisen die eraan gesteld worden, maar vooral om de primaire zorgprocessen die deze gebouwen huisvesten en de betrokkenheid van de professionals die er optimaal in moeten kunnen functioneren. Het ontwerpproces is veelal intensief en tijdrovend. pieterse terwel grevink ontwikkelde met een van haar opdrachtgevers een werkwijze, waarmee binnen een compact tijdsbestek een gedragen, state-of-the-art ziekenhuisontwerp gerealiseerd is.

doelstelling opdrachtgever

‘Hoe kunnen we in kort tijdsbestek een state-of-the-art ziekenhuis realiseren, zonder dat we volledig het wiel opnieuw gaan uitvinden?’ Deze vraag van een van onze opdrachtgevers was de aanzet tot de ontwikkeling van een innovatieve werkwijze, waarmee we erin slaagden om binnen korte tijd gelijktijdig het programma van eisen en voorlopig ontwerp van een volledig ziekenhuis met een omvang van 80.000 m² uit te werken.

werkwijze

Op basis van de ambities van het ziekenhuis en de kennis en ervaring van pieterse terwel grevink met de bouw van algemene en academische ziekenhuizen zijn programmatische uitgangspunten opgesteld. In samenwerking met de architect is op basis van deze uitgangspunten een structuurplan uitgewerkt. Door huisvestingsadviseurs van pieterse terwel grevink is een werkconcept functioneel en ruimtelijk programma van eisen gerealiseerd. Vervolgens is het functioneel ontwerp door ons bureau in intensieve samenwerking met de architect tot op het niveau van voorlopig ontwerp uitgewerkt.

Met de inzet van de architect en onze adviseurs zijn het functioneel en ruimtelijk programma van eisen en ontwerp met de betrokken geledingen in het ziekenhuis besproken en aangescherpt. Hierbij werden de innovatieve werkconcepten aan de hand van tekeningen toegelicht. Door gelijktijdig het programma van eisen en het ontwerp te bespreken, werd goed zichtbaar hoe de ambities van het ziekenhuis in het ontwerp zijn vertaald en welke consequenties deze hebben voor de toekomstige werkwijzen en ruimten.

ervaren meerwaarde van deze aanpak

De aanpak is zeer positief beoordeeld door zowel de betrokken medisch professionals als het betrokken management. Ook de betrokken ontwerpers en adviseurs zijn enthousiast over deze werkwijze. Hierbij zijn de volgende voorbeelden genoemd:

  • Zorgmanagers en medisch professionals geven aan dat zij gemakkelijker inzicht verwerven in het eindresultaat door gelijktijdig het programma van eisen en ontwerp uit te werken en dat er een beter beeld ontstaat van de toekomstige werkomgeving.
  • Daarnaast biedt deze aanpak de mogelijkheid om innovatieve concepten beeldend te introduceren en hiermee te tonen hoe zij gaan werken. Door deze aanpak worden betrokkenen geënthousiasmeerd en wordt voorkomen dat de huidige werkwijze en -omgeving een-op-een wordt doorgezet naar de nieuwbouw.
  • De snelheid van de procesaanpak leidt tot enthousiasme bij alle betrokkenen, doordat in een compact tijdsbestek tastbare resultaten worden bereikt.
  • Ook vanuit het perspectief van de projectbeheersing is de aanpak succesvol, aangezien in een vroeg stadium in het proces inzicht verkregen wordt in de functionele en financiële consequenties van het ontwerp.

 

 

Geschreven door