PTG

6 juli 2017

NEN-EN ISO 9001 certificaat behaald!

news image

Om ons kwaliteitssysteem ook in de toekomst aan alle eisen te laten voldoen, hebben wij er eind 2016 voor gekozen om ons bestaande systeem verder te ontwikkelen naar een kwaliteitsmanagement-systeem volgens ISO 9001:2015. In mei 2017 heeft TÜV Nederland getoetst of we voldoen aan de eisen zoals genoemd in de NEN en ISO 9001:2015. Uit de audit kwamen geen afwijkingen of verbeterpunten naar voren.

Met trots kunnen we dan ook berichten dat we het certificaat hebben behaald! We bedanken al onze medewerkers voor hun bijdrage aan de ontwikkeling van het kwaliteitsmanagementsysteem en het behalen van het certificaat.