PTG

19 juni 2016

ingebruikname gerenoveerde afdeling VieCuri

news image

inleiding

Met de ingebruikname van de poliklinieken en functieafdelingen cardiologie en longgeneeskunde in mei 2016 is fase 3 van het hart-longcentrum gereed. In eerdere fasen zijn een nieuwe CCU en eerste harthulp en 2 HCK’s gerealiseerd. VieCuri beschikt hiermee over een integraal centrum voor hoogwaardige zorg op het gebied van aandoeningen aan het hart en de longen.

Rond dezelfde tijd wordt het multidisciplinaire oncologisch centrum in gebruik genomen. Hierin wordt alle poliklinische zorg rondom oncologie aangeboden. Voor deze bijzondere en kwetsbare patiëntengroep is een besloten centrum gerealiseerd, gelegen aan een van de tuinen van het ziekenhuis. Het streven is om in de tuin een serre te realiseren waar patiënten en hun naasten in een groene omgeving tijdens het bezoek aan het ziekenhuis in alle rust kunnen verpozen.

De poliklinieken die specifieke ruimten of apparatuur gebruiken, zijn in de nieuwe situatie zoveel mogelijk geconcentreerd: mond- en kaakchirurgie, gynaecologie, urologie en KNO. Hiermee ontstaat de ruimte om elders in het gebouw de meer generieke poliklinieken bij elkaar te situeren, waarmee onderlinge uitwisseling en flexibel, meervoudig ruimtegebruik mogelijk is: een must met het oog op de ontwikkelingen in de zorg!

Ten slotte is naast de bestaande CSA een volledige nieuwe state-of-the-art CSA en centrale scopenreiniging gerealiseerd, passend bij de laatste eisen en inzichten met betrekking tot de desinfectie en logistiek van steriele middelen. Een gezamenlijke ontvangst van het vuile instrumentarium is eenduidig in de logistiek en efficiënt in de bedrijfsvoering. Met scopenreiniging volgens het doorgeefprincipe en nieuwe wasmachines en autoclaven is deze CSA klaar voor de toekomst. De nieuwe CSA is via een schone gang direct verbonden met het OK-complex, wat een eenvoudig transport van steriel instrumentarium zonder buitenkarren en specifieke procedures mogelijk maakt. Bijzonder is dat medewerkers vanuit alle productieruimtes in de CSA zicht naar buiten hebben.

Net als bij de eerdere fasen van het LTHP is voor patiënten en medewerkers een ruime en lichte zorgomgeving gecreëerd. De grote hoeveelheid daglicht, het zicht naar buiten en de privacy dragen bij aan een prettige en helende omgeving. De vernieuwde afdelingen en een renovatieproces in een functionerend ziekenhuis, zonder verstoringen van de patiëntenzorg, zijn een resultaat om trots op te zijn!

pieterse terwel grevink heeft in de rol van manager van de bouworganisatie en huisvestingsadviseur de plannen voor deze afdelingen in nauwe samenwerking met de organisatie ontwikkeld en gerealiseerd.