PTG

23 januari 2020

gastcollege Universiteit Utrecht: projectmanagement in de praktijk

news image

Vandaag gaven onze adviseurs @Perry Kieboom en @Lars van der Meer een gastcollege aan studenten van de Universiteit Utrecht die bezig zijn met de master Bestuurs- & Organisatiewetenschap. Het onderwerp van het gastcollege was ‘Projectmanagement in de praktijk’. De presentatie van Perry en Lars gaf – aan de hand van praktijkvoorbeelden – een beeld van hoe projectmanagement in de dagelijkse praktijk kan verschillen met projectmanagement volgens de theorie. Na de presentatie is de studenten een uitdagende casus voorgelegd waarvoor zij zelf een oplossing moesten bedenken en presenteren. Het was een zeer geslaagde ochtend met veel enthousiasme en interacties!

Dank aan Tom Overmans voor de uitnodiging. Aan alle studenten: succes met de laatste loodjes dit jaar!