PTG

22 juni 2015

evaluatie huisvestingsconcept poliklinieken Jeroen Bosch Ziekenhuis

news image

De werkprocessen in de zorg zijn volop in beweging. Een goede huisvesting geeft op passende wijze ruimte aan deze veranderende processen en biedt de mogelijkheid om het ruimtegebruik steeds te optimaliseren.

Dit was ook het vertrekpunt voor de nieuwe poliklinieken van het Jeroen Bosch Ziekenhuis (JBZ), die sinds 2011 in gebruik zijn. Ruim 10 jaar na aanvang van de
planontwikkeling maken we samen de balans op. Hoe functioneert dit polikliniekconcept in de praktijk en wat kunnen we leren van het ruimtegebruik op de poliklinieken in het JBZ?

Lees het gehele artikel: FMTgezondheidszorg-evaluatiehuisvestingsconceptpolikliniekenJBZ_001