PTG

20 november 2019

Dijklander Ziekenhuis bouwt Acute Zorg Unit (AZU)

news image

Een mooie volgende stap! Wij zijn er trots op aan deze planontwikkeling te mogen bijdragen. Samen met het Dijklander Ziekenhuis heeft ptg advies voor de huisvestingsprojecten die uit de fusie voortkomen het masterplan voor de locatie Purmerend uitgewerkt. Deze projecten, waaronder de AZU, het operatiekamercomplex, het dagcentrum/scopiecentrum, poliklinieken en de verpleegafdelingen, zijn in nauwe samenspraak met de gebruikers van de afdelingen en met het ontwerpteam tot een goed en door de organisatie gedragen programma van eisen en ontwerp uitgewerkt.

https://lnkd.in/e6nDa62