PTG

10 oktober 2017

bezoek Duitse en Zwitserse ziekenhuisarchitecten en -planners

news image

In de eerste twee weken van oktober reisde een gezelschap van Duitse en Zwitserse ziekenhuisarchitecten en –planners, verbonden aan de Masteropleiding Healthcare Real Estate Management van de Universität Stuttgart, door Nederland en Denemarken. Zij bezochten in Nederland een aantal ziekenhuisprojecten waar ptg advies bij betrokken is. Op 9 oktober jl. was dit gezelschap te gast op ons kantoor in Amersfoort en spraken wij met hen over de gezondheidszorg in Nederland, over trends en ontwikkelingen in de zorg en ziekenhuisbouw en over de verschillen tussen de Nederlandse, Duitse en Zwitserse context.

In the first two weeks of October a group of German and Swiss hospital architects and planners visited the Netherlands and Denmark. This study trip took place in the context of their Master’s program Healthcare Real Estate Management at the Universität Stuttgart. In the Netherlands they visited a number of projects in which ptg advies is involved. On October 9th we hosted a workshop at our office in Amersfoort and talked about Healthcare in the Netherlands, trends and developments in care and hospital construction and the differences between the Dutch, German and Swiss contexts.